SISTEM INTELIGENT DE ASISTARE A DECIZIILOR

Parc demo

Proiectul InDeSEn are drept scop optimizarea consumului și generării de energie într-o rețea de joasă tensiune (RJT) cu producere distribuită din surse de energie regenerabile (PD SER), prin proiectarea și implementarea unei platforme informatice inteligente de monitorizare, predictie și control.

CALENDAR

VREMEA ÎN TÂRGOVIȘTE

ȘTIRI